Godkjente planene: Mener steinbruddet vil gi flere fordeler enn ulemper

foto
De nye justerte planene innebærer betydelig mindre inngrep i landskapet og naturen. Mye av Aksla vil nå stå igjen mot sjøen. Foto: Louise Nygaard