Kommunen skal bli ein hjartestad for innbyggjarar og besøkande