Ragnar har stått på for tryggleiken i denne tunnelen i ti år. No har han fått eit nedslåande svar frå fylkeskommunen

foto
Dette bildet er tatt for temmeleg nøyaktig ti år sidan. Då gjorde sivilingeniør Ragnar Hagen målingar i Skåratunnelen og peikte på at ein feil gjorde det trafikkfarleg å køyre gjennom tunnelen. Foto: Kari Midtgård Råsberg