Har ofret mye for å unngå smitte på omsorgssenteret: – Frykten for å smitte beboere har helt klar påvirket privatlivet

foto