– Det er ei investering for å spare kostnadar

foto