Rapporterer om seks positive prøver av 438 analyserte

foto