Henter inn 100 millioner for å støtte den internasjonale veksten

foto