Svarer på bekymringen: Så mange trygghetsalarmer er utløst hittil i år