Slik skal dei store kraftmengdene leverast til fabrikkanlegget