Har fått utmerkelse for bærekraft som en av bare atten i Norge