Den interkommunale statusen står i fare for å gå tapt – då forsvinn også millionane