Bygdefolket meiner dei har blitt gløymt i debatten om ny utskipingshamn