- Kinn har en jobb å gjøre, det er bare å erkjenne