Forventer at kommunen sikrer at innkjøpsordningen ikke ekskluderer lokale selskap

foto