Innspill i høringsperioden kan vippe områder ut eller inn av sjøarealplanen

foto