Storstilt utbygging skal gi betre nett til 250 husstandar og fritidsbustadar

foto