Kinn-smittede de siste dagene oppholder seg ikke i kommunen

foto