Denne skulevegen får 1 million. Sjå kva andre lokale tiltak som får pengar

foto
Samla er det søkt om drygt 20 millionar kroner i tilskot til fysiske tiltak frå ramma på 10,6 millionar kroner. I alt kom det inn 53 søknadar frå 27 kommunar. Gangveg frå Gate 2 til Gate 3 nord i Måløy er blant tiltaka som får støtte. Foto: Svanhild Breidalen