Kastet påtent klut og bensinkanne inn vindu i leilighet