Brøt besøksforbud og oppførte seg truende mot kona

foto