Dette er den eneste skolen i kommunen som har fått flere elever