Kåre sine elevar scora langt over snittet på eksamen: – Kullet som gjekk ut no i sommar har imponert alle