Fylket: – Kystverket må betale for ekstrabelastninga Kystverket: – Langt utanfor vårt mandat og budsjett