Statsråden: Det er kommunestyret som bestemmer kva som skjer med Kinn

foto