Peder drøymte om å kaste seg ut frå fjelltoppar i Vågsøy. Slik blei det ikkje