Rekordresultat gir millionbeløp i utbytte til Nordfjord-kommunane