Her gjer kommunen tiltak for å betre trafikkforholda