Ein tung dag for Kari og dei andre på Måløy vgs: – Både elevar og lærarar er prega av den vanskelege situasjonen