Tove-Kristin fekk utforske moglegheitene i bransjen