Vil gå til innkjøp av båt til brann- og redningsoppdrag