Barn skal ha skadet seg på stålspisser i klatrepark