Vil ta nokre månadar før ein får vite meir om mogleg samlokalisering av stasjonane