– Vedtaket har ført industrien vår og elevar som har søkt denne linja inn i eit uføre