Peker på at kommunen ser ut til å få både god befolknings- og arbeidsplassvekst