Kommunen har 1,2 milliarder i gjeld. Nå er statsforvalteren bekymret for takten gjelda øker i