Har berre ein mannskapsbil og to tilsette på stasjonen