Ferja ligger til kai på grunn av tekniske problemer

foto