Meiner ein må påverke eigen kommune i ambulansesaka

foto
Åse Vadøy Hauge (t.h.) var appellant, og Svein Olav Senneset (f.v.), Norvall Klungresæter, Jeanette Kristiansen Grotle og Janne Kjærstad var mellom dei folkevalde. Foto: Siri Kolseth