Skal fortsette å snø i høyden fram til ettermiddagen