Utsette saka om løyve til oppdrettsanlegget

foto
Kommunedirektør i Bremanger, Tom Joensen, Foreslo å utsette saka om oppdrettsannlegg ved Storlineneset i Berle. Foto: Seline Larsen