Desse eigedomane har blitt selt og kjøpt den siste tida