Sjukehustilsett har testa positivt på korona

foto