Ser på ny plassering for radar etter mogleg konflikt med krigsminne

foto