Har du sendt e-post til desse kommunane dei siste dagane? Då må du kanskje sende den på nytt

foto
Stad kommune har hatt problem med å motta e-post og ber no innbyggjarar og andre som har sendt e-post i det aktuelle tidsrommet om å sende på nytt. Foto: Erling Wåge