Den planlagte meklinga mellom kommunane er utsett

foto
Kinn og Stad kommune møtast i eiga skjønsnemd for å komme fram til korleis Kinn kommune skal kompenserast etter at Bryggja blei grensejustert til Stad kommune. Foto: Kjellrun Åsebø