I dag kan du sjå Helge snakke om korleis det var å vekse opp på fyret i TV-serie