Vil ha svar på kva som blir gjort med skadane på skulebygget