Prøver så godt dei kan å løyse matutfordringane for eit frustrert personale

foto