– I dag ville det ikkje vere naturleg å lage kyrkjegardar i så bratt terreng

foto