Stenger to veker i sommar og held foreldrebetalinga låg

foto